Processen PVO Oost-Nederland

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen brancheorganisaties, ondernemers(verenigingen), gemeenten, politie, justitie en het openbaar ministerie (OM).

PVO ON

 

Meerdere belanghebbenden werken samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen door (ondermijnende) criminaliteit in kaart te brengen. De verwevenheid tussen boven- en onderwereld vraagt om maatregelen. Ondermijning neemt steeds grotere en meer diverse vormen aan. De basis van onze rechtsstaat in Nederland is in het geding.

De samenwerkende partijen kijken naar maatregelen: preventief, repressief of juist een mix van beide. De Publiek-Private Samenwerking vindt plaats op een aantal verschillende terreinen:

  • Veilig Buitengebied
  • Veilig Bedrijventerrein
  • Veilig Winkelgebied

PVO Oost-Nederland is in dat kader op een groot aantal terreinen actief met informatie en voorlichtingsbijeenkomsten, klik op de link voor meer informatie:

Daarnaast staan diverse communicatiemiddelen beschikbaar ter ondersteuning. Klik onder op de link voor meer informatie, maatwerk (logo, tekst) is mogelijk.

Anton Jansen is manager Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.