Buurt Alert

‘Ons-kent-ons’, ‘Zo’n rustige buurt’ en ‘Nee, afwijkend gedrag is eigenlijk nooit echt opgevallen’. Teksten die zo uit een nieuwsbericht kunnen worden geplukt, wanneer plotseling blijkt dat een inwoner uit de buurt toch verborgen kanten heeft. Een vermoeden dat nooit hardop wordt uitgesproken, maar bij een delict vrijwel direct tot bevestiging leidt. De signalen zijn vaak duidelijk, voelbaar, onzichtbaar aanwezig: een woning die regelmatig wisselt van bewoner, hennepteelt, nooit de gordijnen open, prostitutie, arbeidsuitbuiting of mensenhandel. Zaken die worden onttrokken aan het zicht van alledag.

Buurt Alert Platform Veilig Ondernemen

Buurt Alert van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland laat inwoners signalen herkennen, bewust worden van ondermijnende effecten die de veiligheid van de leefomgeving onder druk zetten. Buurt Alert wordt georganiseerd in samenwerking met gemeenten, wijkagenten, ordehandhavers en slachtoffers.