Partners

Ondermijning is een zaak van ons allemaal. Wij vinden niet voor niets dat we niet mogen wegkijken voor alles wat onze rechtsstaat ondermijnt en huldigen het standpunt van Publiek-Private Samenwerking (PPS): Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

LTO Noord afdeling Oost Achterhoek    Meld Misdaad Anoniem 300x300 1   Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 

 

Partners PVO v3

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland gebruikt hashtags: #KIEKUUT, #VeiligBuitengebied #SamenVeiligOndernemen. De gevaren voor de ontwrichting van het maatschappelijke leven mogen we niet onderschatten. PVO Oost-Nederland beoogt samenwerkingen te bewerkstelligen tussen partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Veel informatie is al beschikbaar, door het delen van kennis met elkaar en tussen partners onderling worden snel tastbare resultaten zichtbaar.

De inzet van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, brandweer, het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), RIEC/LIEC, is uiteraard onmisbaar, de zorg voor een veilige samenleving is hun bestaansrecht. Op deze pagina stellen wij alle partners van PVO Oost-Nederland voor. Klik op de link voor meer informatie.