Veilig Bedrijventerrein Gelderland

Bewust worden, verstoren, raken, versnellen is het veelzeggende, allesomvattende motto van het actieplan Veilig Bedrijventerrein Gelderland van PVO Oost-Nederland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Veilig Bedrijventerrein Gelderland

In navolging van succesvolle diensten als Buitengebied Alert en Ondernemers Alert willen zij door middel van deze aanpak ook het verschil gaan maken met het scheppen van een veilig ondernemersklimaat op bedrijventerreinen. In Gelderland: Veilig Bedrijventerrein Gelderland. Het actieplan kenmerkt zich vooral door op een andere manier naar bedrijventerreinen te kijken, gericht op preventie met de nadruk op samenwerking. Een veilig bedrijventerrein is van algemeen maatschappelijk belang en stelt ondernemers in staat op een goede en eerlijke manier te ondernemen.

Een veilig bedrijventerrein is een essentiële randvoorwaarde om goed en succesvol te kunnen ondernemen. Gemeenten bevorderen samen met het openbaar ministerie en private partners de ontwikkeling van vitale bedrijventerreinen met een goed vestigingsklimaat. De meeste gemeenten slagen goed in de opzet. De ligging en anonimiteit van sommige bedrijventerreinen is echter vaak een ideale dekmantel voor bedrijven die illegale activiteiten ontplooien. De realiteit is dat soms zelfs meerdere bedrijven op een en hetzelfde bedrijventerrein zich schuldig maken aan ondermijnende activiteiten.

Veilig Bedrijventerrein (VBT) Gelderland voorziet in het ‘Bottom up’ activiteiten neerzetten om burgers en bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen de onderwereld. Beide groepen kunnen vervolgens een bijdrage leveren aan het frustreren van het business- en verdienmodel van de netwerken in de onderwereld. Met inzet van extra oren en ogen ontstaat voor de samenleving een beter (in)zicht in criminele ondermijnende activiteiten als hennepteelt, synthetische drugslabs, wapens, witwassen, mensenhandel, huisvesting. Dat alles leidt tot een eerlijker omgeving voor ondernemers.

Mail voor meer infomatie naar info@pvo-oostnederland.nl of bel met Anton Jansen en Paul van der Weiden. Het model van Veilig Bedrijventerrein Gelderland (VBT) is schaalbaar en ook inzetbaar in andere provincies.