StopDiefstal

'Stop Diefstal' stimuleert jou als ondernemer om je kostbare GPS-apparatuur voor landbouw en grondverzet te registreren en te markeren, zodat Nederland minder aantrekkelijk is voor rondtrekkende bendes die deze apparatuur buit maken. 

KIEK UUT Stop Diefstal label sticker

De kostbare GPS-apparatuur wordt geregistreerd met behulp van de Stop Heling App. De labels die onderdeel zijn van de markeerset kunnen dieven, veelal mobiele bendes, niet verwijderen zonder dat zij de apparatuur beschadigen. N.B.: De beste plaats voor het label is de kunststof behuizing om het scherm of de achterkant van het apparaat. Hier belemmert het niet de functionaliteit. De GPS-apparatuur is beter te traceren en doorverkoop is lastiger. De stickers zijn vooral voor preventie: geplakt op ramen, deuren en op de apparatuur dienen ze als waarschuwing voor diegene die kwaad in de zin heeft.

Let op: Plak het label op de behuizing om het scherm of de achterkant van het apparaat. Volg de instructie uit onderstaand filmpje:

De campagne 'Stop Diefstal' is tot stand gekomen op initiatief van Cumela in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Platform Veilig Ondernemen Limburg en Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland zijn eveneens deelnemer. Plaats hier jouw bestelling voor de Stop Diefstal Set.

 

Logo Stop Diefstal Alarmpoppetje Duim

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring beschrijven wij hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Lees hier onze privacyverklaring

Landerd Meld Misdaad Anoniem