Ariadne

De provincie Gelderland telt ruim 700 vakantieparken, waarvan er 500 op de Veluwe liggen. Het grootste deel hiervan is vitaal. Parken waar mensen uit binnen- en buitenland graag hun vakantie doorbrengen. Een klein deel van de parken is niet vitaal en deze parken zijn kwetsbaar voor criminaliteit en ondermijning. De vakantieparken verliezen de recreatieve aantrekkingskracht wanneer onvoldoende toezicht en handhaving plaatsvindt, de veiligheid vermindert. De consequenties zijn voor de recreanten, de recreatieondernemers en de omgeving van de parken.

De Gelderse gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en de provincie Gelderland willen de criminaliteit en ondermijning op vakantieparken voorkomen en bestrijden. Dat kan alleen met een gezamenlijke aanpak. De belanghebbenden hebben hun krachten gebundeld in het project Ariadne tegen overlast op vakantieparken. Ariadne is op 1 januari 2019 gestart en kent een looptijd van vier jaar.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is nauw betrokken bij Ariadne en brengt in het kader van Publiek-Private Samenwerking verbindingen tussen beide soorten partijen tot stand. PVO Oost-Nederland zorgt voor voorlichting en informatie en heeft daarnaast een rol in het proces dat moet leiden tot meer vitale vakantieparken.