Buitengebied Alert

Het buitengebied is uitermate kwetsbaar geworden voor ondermijning. De onderwereld dringt op steeds meer manieren de bovenwereld binnen. De georganiseerde criminaliteit is vaak dichterbij dan gedacht en kent veel verschillende vormen. Een boerenschuur die wordt verhuurd. Een pand met geblindeerde ramen. Een winkel zonder klanten. Een slecht verlicht pand dat overdag is gesloten, maar waar ’s avonds altijd wel mensen zijn.

Criminelen maken meer en meer gebruik van de schijnbare anonimiteit die bedrijventerreinen en het buitengebied bieden. De georganiseerde misdaad heeft ondernemers echter nodig om criminele activiteiten te ontplooien. Die medewerking wordt vaak onbewust verleend en zo wordt de georganiseerde misdaad gefaciliteerd. Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) organiseert in een Publiek-Private Samenwerking informatieavonden om ondernemers en inwoners bewust te maken van de signalen die op ondermijning zouden kunnen duiden. #KIEKUUT, Je gaat het pas zien als je het door hebt is het centrale thema van deze bijeenkomsten die het onzichtbare zichtbaar maken. 

Buitengebied Alert

Op de Buitengebied Alert-avonden kunnen de aanwezigen de signalen ruiken die mogelijk op het bestaan van een drugslab wijzen. Naast KIEKUUT ligt er een XTC-Geurkaart.