Flyer KIEK UUT: samenwerking voor een veilig buitengebied

Een veilig buitengebied. In Publiek-Private Samenwerking met overheden, Land- en Tuinbouworganisaties, Omgevingsdiensten, Ondernemersverenigingen, Meld Misdaad Anoniem en anderen organiseren PVO Oost-Nederland en gemeenten informatieavonden en voorlichtingsbijeenkomsten om awareness te creeren over ondermijning, georganiseerde misdaad en signalen die daarop kunnen wijzen.

Onder de titel ‘Verdacht signaal? Wat kun je doen?’ biedt de flyer KIEK UUT handvaten over wat je kunt doen om te voorkomen dat de criminaliteit het fraaie platteland, waar het goed vertoeven is voor een dagje uit, een korte vakantie, om te recreeren of om te wonen begint te ondermijnen.

De aandachtspunten in de flyer KIEK UUT:

  • Preventieve veiligheid
  • Schuur verhuren?
  • Komen mensen op jouw erf?
  • Bel politie of Meld Misdaad Anoniem

Gemeenten die interesse hebben in deze flyer (hard copy of digitaal) kunnen via onderstaand formulier informeren naar de mogelijkheden. De flyer kan desgevraagd worden voorzien van een (gemeente-)logo. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@pvo-oostnederland.nl.

Flyer KIEK UUT voorkant 600

Flyer KIEK UUT achterkant 600