Sport Alert

De sportwereld is in veel opzichten aantrekkelijk. Het verschaft aanzien in lokale gemeenschappen. Sportclubs die moeite hebben de financiele huishouding op orde te krijgen, te hebben en te houden, zijn daarom vaak maar wat blij met een suikeroom die alle problemen oplost. Recente onderzoeken hebben eens te meer de kwetsbaarheid aangetoond van sportclubs voor criminele invloeden:

Het bracht de Rabobank ertoe bij de KNVB aan te reiken dat zij geen financier meer wil zijn van betaald voetbalorganisaties.

KIEKUUT Voetbal

Sportclubs, maar eigenlijk allerlei soorten verenigingen, vormen het cement van onze samenleving. Voorkomen dat clubs slachtoffer worden van ondermijning is beter dan het moeten terugkomen van een achterstand. PVO-ON organiseert informatieavonden voor sponsors, bestuurders en vrijwilligers om onsportief gedrag van het voetbalveld te weren.