KIEK UUT!

KIEK UUT! is het centrale thema van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland voor een veilige en leefbare samenleving. KIEK UUT! ondernemers en bewoners voor ondermijning en georganiseerde criminaliteit. KIEK UUT! criminelen, jullie hebben hier niets te zoeken.

KIEK UUT Cover Bidbook 1 650

Acht gemeenten in de Achterhoek, Bronckhorst, Berkelland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Aalten, Winterswijk, Montferland en Doetinchem, hebben op zaterdag 16 maart 2019 hun handtekening gezet onder een intentieverklaring gezamenlijk aan de slag te gaan met KIEK UUT Veilig Buitengebied. Die handtekening ging vergezeld met het uitreiken van de brochure KIEK UUT!. Het voorwoord door Anton Jansen en Paul van der Weiden wordt gevolgd door de volgende inhoud:

  • Wat is PVO Oost-Nederland: Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland?
  • Waarom KIEK UUT Veilig Buitengebied?
  • Plattegrond acht gemeenten Achterhoek
  • KIEK UUT!
  • Partners PVO
  • Signalen van ondermijning
  • Meer PVO

KIEK UUT

Wie graag een gedrukt exemplaar wil ontvangen kan een mail sturen naar info@pvo-oostnederland.nl o.v.v. KIEK UUT! De uitgave is  hier ook ook als pdf te downloaden. Binnen PVO Oost-Nederland is inmiddels meer KIEK UUT-voorlichtingsmateriaal beschikbaar.