KIEK UUT: congres over Ondermijning

23 september 2019

‘KIEK UUT!’ zeggen we in Oost-Nederland in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Want om het buitengebied veilig en bewoonbaar te houden, is het belangrijk dat iedereen oplet en alert is. Maar ook dat publieke en private partijen goed samenwerken. Hoe je dat bereikt, ontdek je op het KIEK UUT-congres van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

  • Datum:              woensdag 9 oktober 2019
  • Tijd:                  10.00 – 14.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
  • Locatie:             Burgerzaal Zutphen, Lange Hofstraat 4

Ben jij erbij? Meld je dan direct aan.

KIEK UUT Congres


Programma
Het congres vindt plaats in de Burgerzaal van Zutphen. Een prachtige locatie die eerder dienstdeed als vleeshuis, rechtbank gevangenis en boterhal. Na een openingswoord van burgemeester Annemieke Vermeulen van de gemeente Zutphen, neemt keynote speaker Hans Martijn Ostendorp het stokje over. Hij verruilde het burgemeesterschap van de gemeente Bunnik voor de functie van algemeen directeur Betaald Voetbal bij voetbalclub De Graafschap. Als geen ander weet hij hoe je partijen met elkaar verbindt en publiek-private samenwerking tot stand brengt.


Vervolgens woon je twee inhoudelijke sessies naar keuze bij. Je hebt hierbij de keuze uit:

Buitengebied Alert
Anton Jansen (PVO Oost-Nederland)
Het buitengebied is steeds vaker een geliefde plek voor criminaliteit. Agrariërs die moeite hebben het hoofd financieel boven water te houden, leegstaande schuren, krimpende bevolking, minder toezicht en drugsafval, het zijn gewilde signalen voor criminelen die plaats en ruimte zoeken voor hun activiteiten. Vaak voorzien van een ondermijnend karakter, waarin onder- en bovenwereld verstrengeld raken. Anton Jansen vertelt in deze sessie meer over het Keurmerk Veilig Buitengebied, waarin publiek-private samenwerking centraal staat.

Ondernemers Alert
Petra van den Berg (PVO Oost-Nederland)
Ondernemers zijn vanwege hun middelen en faciliteiten kwetsbaar voor ondermijnende activiteiten, ze weten daarnaast vaak wat in de eigen directe omgeving gebeurt, vangen soms signalen op van mogelijke misstanden, maar doen zelden of nooit melding van de signalen of aangifte. Ondernemers Alert maakt ondernemers bewust van de schade die zij door ondermijnende criminaliteit ondervinden en de rol die zij in de aanpak ervan kunnen spelen. Petra van den Berg vertelt in deze sessie meer over de inhoud van deze informatieavonden.

Meld Misdaad Anoniem
Marc Janssen (Meld Misdaad Anoniem)
Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar iedereen anoniem informatie kan geven over criminaliteit. Zo wordt er gemeld over hennepteelt, drugslabs, geweld, illegale- en gedwongen prostitutie, onverklaarbaar vermogen en ondermijnende activiteiten. Jaarlijks worden via M. meer dan duizend misdrijven opgelost. Meldingen worden ook ingezet in de bestuursrechtelijke aanpak. Marc Janssen neemt je tijdens deze sessie mee in de wereld van anoniem melden.

Georganiseerde criminaliteit aanpakken met behulp van het barrièremodel
Lienke Hutten (het CCV)
Hoe kan georganiseerde criminaliteit het beste worden aangepakt? Dat wordt duidelijk in het barrièremodel. Het model brengt in kaart welke stappen een crimineel moet zetten om een delict te kunnen plegen. Ook belicht het model welke partijen en gelegenheden het delict mogelijk maken. Hierdoor ontdek je welke barrières jij en je veiligheidspartners kunnen opwerpen om het werk van de crimineel te verstoren. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag en maken we zelf een barrièremodel. Hiervoor kruipen we in de huid van de crimineel en brengen het hele criminele proces in kaart.

Criminele families in de tang – het belang van inzicht, informatie, kiezen en interveniëren
Walter Hilhorst (het CCV)
Criminele families zijn doorgaans bekend bij professionals en berucht in de wijk. Toch is de aanpak van deze families vaak incidentgericht en de informatiepositie beperkt. Regie ontbreekt, duurzame aanpakken blijven uit en de problematiek gaat over van generatie op generatie. In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over vragen als: Wanneer ben je een criminele familie én wanneer niet meer? Wat is de impact op het eigen systeem en de omgeving? Hoe kun je de informatiepositie verstevigen en welke interventies kun je uitvoeren? Samen onderzoeken we wat je vanuit jouw positie wél kunt doen om tot duurzame verbetering te komen.

Veiligheids- en overlastbeleving in de wijk
Leonie Aarsen en Sten Meijer (het CCV)
Door de invloed en druk die criminelen op onze samenleving uitoefenen, neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in de wijk af. Dit geldt ook als er sprake is van jeugdoverlast. In deze sessie duiken we in het verschijnsel ‘beleving’. Dit is als een nat stukje zeep: het heeft overduidelijk een rol en tegelijkertijd glipt het telkens uit je handen. Je krijgt inzicht in hoe professionals, bewoners en jongeren veiligheid en overlast ervaren, hoe je daar grip op kunt krijgen en er zorgvuldig naar kunt handelen.

Ook is er voldoende gelegenheid om te netwerken tijdens de lunch en kun je een bezoek brengen aan de ondermijningscontainer van Bureau Drugszaken. Hier ontdek je wat er eigenlijk allemaal nodig is voor de productie van hennep, xtc en andere drugs, zodat ook jouw zintuigen op scherp staan.

Ondermijningscontainer Bureau Drugszaken

Meld je aan!
Het congres is bedoeld voor professionals die strijden tegen ondermijning. Wil jij meer weten over een gezamenlijke aanpak en dit congres niet missen?

Meld je dan nu aan.