Bureau Drugszaken

Bureau Drugszaken is een initiatief van Johan en Jon, vader en zoon, Warmerdam. Met grote regelmaat biedt Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland de aanwezigen op een Buitengebied of Ondernemer Alert-avond de gelegenheid een blik te werpen achter de schermen van wat komt kijken bij de productie van hennep en/of drugs in de ondermijningscontainers van Bureau Drugszaken. De ondermijningscontainers zijn bedoeld om voorlichting te geven over de herkenning en gevaren van ondermijning op de gebieden van cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs. De gevaren van productie en in welke georganiseerde criminaliteit dat proces zich bevindt worden zichtbaar.

Ondermijningscontainer

De website van Bureau Drugszaken vertelt tot in detail wat in de Ondermijningscontainers kan worden waargenomen:

Indeling van de containers

In de twee containers die we voor u op locatie tegen elkaar aan plaatsen kan men aan de ene kant in lopen en aan de andere zijde uitlopen. Via twee ramen aan de buitenzijde zijn zowel de middelen van synthetische drugs en de cocaïnehandel te zien. Door de ruimte waar men loopt krijgen mensen informatie en materialen van de handel, gebruik en de criminaliteit erachter te zien. De containers liggen vol met aanwijzingen en materialen die bij verschillende soorten van productie worden gebruikt.

Cocaïne

In de containers kunnen het persen van coke en uitwassen van coke worden bekeken. Men kan zien welke brandgevaren hierbij voorkomen. De bezoekers horen welke verdiensten ermee gemaakt worden en hoe deze leiden tot ondermijning van de bovenwereld. In de containers kan men zien hoe een cocaïnewasserij er anders uitziet dan de synthetische drugslabs voor bijvoorbeeld amfetamine of MDMA.

Hennep

Binnen is de hennepkwekerij te zien, hier ziet men de verschillende mogelijkheden en gevaren zoals brand en wateroverlast van de hennepteelt De instructieruimte bevat ook veel illegale stroomaansluitingen waarop bezoekers worden gewezen. Hierdoor is men zich bewuster van de brandgevaren in hun eigen leefomgeving. Bij de kwekerij zelf vertellen we over de opbrengsten en de manier waarop mensen verleidt worden om zich in te laten met de hennepwereld, hierdoor ziet men snel het georganiseerde verband wat erachter zit.

Synthetische Drugs

Van buitenaf kan men in ons Lab kijken. Men ziet hoe ondeugdelijke constructies in elkaar gezet zijn terwijl er met gevaarlijke gassen en stoffen gewerkt wordt. Op een veilige manier kan het publiek kennis nemen van de gevaren die er in deze ruimtes zijn. Duidelijk wordt ook dat in kleine ruimtes zoals woningen en appartementen eerder labs zijn voorgekomen. De ruimte heeft een vies karakter net als in de praktijk. De inrichting in de ruimte geeft een goed beeld bij at er allemaal voor gebruikt wordt. Daarnaast is ook te zien dat men in deze gevoelige ruimte met chemicaliën en zuren heel rommelig werkt.

Bureau Drugszaken belooft dat elke bezoeker na een kijkje in de ondermijningscontainer sneller materiaal, de geur (synthetische drugs en hennep) en signalen leert herkennen. De foto's geven een indruk van de zaken waarvan kennis kan worden genomen. 

De Ondermijningscontainer is o.a te bezichtigen geweest in: