Samenwerking Zwartewaterland met Meld Misdaad Anoniem

19 december 2023

De gemeente Zwartewaterland heeft zich aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland en Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem hebben hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst.

Zwartewaterland meld misdaad anoniem

Anonieme meldingen via Meld Misdaad Anoniem komen voortaan ook terecht bij de gemeente. Zwartewaterland zet door de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem een nieuwe stap in het veiliger maken van de leefomgeving. “Het is belangrijk dat onze inwoners altijd eerst naar de politie gaan als ze criminele activiteiten zien. Maar wanneer de dader u kent, voelt u zich misschien niet veilig om te melden. In dat geval biedt Meld Misdaad Anoniem uitkomst”, legt burgemeester Bilder uit. “Meld Misdaad Anoniem verlaagt voor deze inwoners de drempel. Dat helpt ons bij de aanpak van criminaliteit. Elk stukje informatie, hoe klein ook, kan het verschil maken.”

Anonimiteit voorop

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. Inwoners kunnen bij Meld Misdaad Anoniem zeven dagen per week online of telefonisch een melding maken. Die melding kan gaan over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, overvallen, gedwongen prostitutie, milieucriminaliteit en ondermijnende activiteiten. De anonimiteit van de melder staat altijd voorop. “Meld Misdaad Anoniem zorgt ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht komt, maar dat de melder buiten beeld blijft”, vertelt Marc Janssen, manager bij Meld Misdaad Anoniem.

De samenwerking met Meld Misdaad Anoniem past binnen het meerjarenplan Integrale Veiligheid 2023- 2026 van de gemeente Zwartewaterland. Nogmaals burgemeester Eddy Bilder: “De gemeente veilig houden doen we met elkaar. In onze gemeente voelen we ons nog echt verantwoordelijk voor onze eigen straat of wijk. Meld Misdaad Anoniem kan eraan bijdragen dat onze inwoners het gevoel van veiligheid in de komende jaren vast kunnen houden.”

Melden helpt

Ondermijning raakt ons allemaal. Je gaat het pas zien als je het door hebt. De signalen van ondermijnende criminaliteit blijken vaak achteraf in de buurt al veel eerder zichtbaar te zijn geweest, een soort van onderbuikgevoel dat iets niet helemaal klopt. Herkenbaar? Anoniem melding maken is altijd mogelijk, privacy is gewaarborgd. Bel gratis 0800-7000 of ga naar MeldMisdaadAnoniem.nl. De politie krijgt informatie, ondermijning wordt tegengegaan en de omgeving voor iedereen veiliger. MeldMisdaadAnoniem is partner van PVO Oost-Nederland.