Samen sterk voor een veilig buitengebied Barneveld

13 december 2023

De aanpak van drugscriminaliteit heeft in de gemeente Barneveld onverdeeld grote  aandacht. Burgemeester Jacco van der Tak was duidelijk op een voorlichtingsbijeenkomst ‘Samen Sterk voor een veilig Buitengebied’ in De Eng in Voorthuizen.

Veilig Buitengebied Barneveld 4

"In de tijd dat ik burgemeester in deze gemeente ben, heb ik al meerdere keren panden moeten sluiten vanwege een link met drugs", aldus de burgemeester.

 Veilig Buitengebied Barneveld 6

De gemeente, Meld Misdaad Anoniem, Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en de politie gaven informatie en voorlichting over hoe signalen van ondermijnende criminaliteit zijn te herkennen. Criminelen maken regelmatig misbruik van het buitengebied voor hun activiteiten, bijvoorbeeld door de opslag van drugs in leegstaande schuren. In de gemeente Barneveld zijn in 2023 op meerdere plaatsen dumpingen van drugsafval in de openbare ruimte aangetroffen.

De burgemeester benadrukte in zijn openingswoord het platteland van de gemeente Barneveld niet als 'onveilig' te bestempelen. "Het buitengebied is waardevol voor onze gemeente. En dat willen we zo houden. Daarbij hebben we elkaar als overheid en bewoners hard nodig. Door signalen over criminaliteit te delen, kunnen we problemen in een vroeg stadium aanpakken."

Chantage en sabotage

Paul van der Weiden van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland maakte indruk met het verhaal over methodes waarmee drugscriminelen het buitengebied binnendringen. Door hoge bedragen te bieden aan ondernemers die het moeilijk hebben, maken zij het verleidelijk om leegstaande schuren te verhuren. Ook worden agrariërs gechanteerd door criminelen die de maisoogst dreigen te saboteren als niet wordt meegewerkt. De schade kan daarbij in de tienduizenden euro’s lopen.

Veilig Buitengebied Barneveld 5

Signalen

Raimond Smit van de politie ging in op problematiek rondom illegale hennepkwekerijen. Deze brengen risico’s met zich mee, zoals brandgevaar door het aftappen en onveilig doorlussen van elektriciteit. Ook gaat hennepteelt vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit, zoals witwassen, wapenbezit en uitbuiting. Bewoners van het buitengebied kunnen hierbij in het nauw gedreven worden. Sociale controle is volgens Smit een belangrijke sleutel om deze problemen te herkennen.

Veilig Buitengebied Barneveld 3

Mitchell van de Velde van Meld Misdaad Anoniem gaf een toelichting op de werkwijze van M., waar de anonimiteit van melders de hoogste prioriteit heeft. Getuigen van criminaliteit durven dit niet altijd melden bij de politie, bijvoorbeeld uit angst voor wraak. Meld Misdaad Anoniem ziet een stijgende lijn van het aantal anonieme meldingen in de gemeente Barneveld. Tot nu toe zijn er in 2023 47 meldingen gedaan, ten opzichte van 45 meldingen over heel 2022. De helft van deze meldingen is drugsgerelateerd.

Veilig Buitengebied Barneveld 2 MMA

Integraal Veiligheidsplan

De themabijeenkomst Samen Sterk voor een Veilig Buitengebied maakte onderdeel uit van de campagne tegen drugscriminaliteit in het buitengebied. Een gezamenlijk project van de gemeente Barneveld en Meld Misdaad Anoniem. De campagne komt voort uit de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De aanpak van ondermijning en middelengebruik hebben een prominente plaats in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2024-2027.