Gemeente Heumen ontvangt certificaat Veilig Buitengebied

12 december 2023

De gemeente Heumen heeft het certificaat Veilig Buitengebied ontvangen. Het certificaat markeert de gezamenlijke aanpak van de gemeente Heumen, ondernemers, inwoners en partners als de omgevingsdienst en politie, om het buitengebied veiliger te maken.

Certificering veilig buitengebied 1

Voor het bestrijden en voorkomen van criminaliteit zijn in Heumen veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en is een start gemaakt met maatregelen zoals het geven van voorlichting.

Het buitengebied van de gemeente Heumen is prachtig dankzij met name het vennengebied, de bossen zoals Heumensoord, de uiterwaarden van de Maas en de mooie fiets- en wandelroutes. Helaas is het uitgestrekte gebied ook aantrekkelijk voor criminelen. Het is in trek als het gaat om bijvoorbeeld dumpingen van chemisch- en drugsafval. Boerenbedrijven hebben steeds vaker te maken met diefstal van diesel, materialen en kostbare landbouwmachines.

Burgemeester Joerie Minses bij het in ontvangst nemen van het de waardering die hoort bij het proces Veilig Buitengebied: “Bij het horen van dergelijke praktijken kunnen we niet blijven toekijken. We hebben daarom met onze partners, inwoners en ondernemers de handen ineen geslagen. Samen maken we problemen in het buitengebied inzichtelijk, vergroten we de weerbaarheid van inwoners en ondernemers en werken we aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit.”

De waardering voor Veilig Buitengebied werd ondertekend door onderstaande partners:

Het proces Veilig Buitengebied vindt plaats onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.

Buitengebied Alert Avonden

Dit voorjaar organiseerde de gemeente samen met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO) en ZLTO, een Buitengebied Alert Avond. Doel daarbij was inwoners en ondernemers in het buitengebied bewust te maken van de signalen die op criminaliteit wijzen. Denk bijvoorbeeld aan leegstaande schuren, verdachte auto’s, veel dezelfde bedrijvigheid en ondernemingen zonder klanten.

De kracht van Publiek-Private Samenwerking

Dertien gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken aan een schoon en veilig buitengebied met als motto KIJK UIT!. De samenwerking tussen de verschillende partijen is de kracht van het project Veilig Buitengebied. Het zorgt voor korte lijnen en verbetert de onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen gerichte maatregelen worden genomen.

Alle gemeenten doorlopen een aantal stappen waaronder een analyse van kwetsbare gebieden en locaties en het integraal aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Als een gemeente met haar stakeholders de acties heeft afgerond én de publiek-private samenwerking is opgezet en geborgd, volgt het certificaat #VeiligBuitengebied. Dit certificaat draagt bij aan de bewustwording én is tegelijkertijd een waarschuwing voor hen die kwaad in de zin hebben.