Markeerset Stop Diefstal uitgereikt in Gelderse Vallei

10 augustus 2021

Waarnemend burgemeester Jan Luteijn van Barneveld heeft recent de eerste markeerset ‘Stop Diefstal’ uitgereikt aan Chris van Hierden van Van Hierden Agrarisch Loonwerk. De ondernemer uit Kootwijkerbroek was de eerste ondernemer die naar aanleiding van een actie van de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel (tezamen Gelderse Vallei) de set heeft besteld via www.kiekuut.nl/stopdiefstal/geldersevallei.

gps apparatuur005

‘Stop Diefstal’ is een campagne die begin dit jaar is gestart door Cumela Nederland, verzekeraars en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Primair bestemd voor leden van Cumela. PVO Oost-Nederland heeft een licentieovereenkomst met Cumela en kan in samenwerking met derden de markeersets ook aanbieden aan niet-leden.

De drie genoemde gemeenten hebben circa 1200 ondernemingen die de in aanmerking komen voor deze apparatuur in de gelegenheid gesteld een markeerset te bestellen. De sets zijn voor deze ondernemers gratis te bestellen via genoemde webpagina op www.kiekuut.nl.

De ondernemers worden opgeroepen hun dure apparatuur te registreren (via de Stop Heling-app) en te markeren met een label dat niet te verwijderen is. Op het label staan bedrijfsnaam, postcode en telefoonnummer.

gps apparatuur008

‘De apparatuur is niet alleen nauwelijks te verwijderen. Wanneer dat al lukt is vrijwel zeker een forse schade te zien en, meest belangrijk: de apparatuur kan veel minder makkelijk worden doorverkocht. De ervaring leert inmiddels dat het plaatsen van de markeerset op de dure apparatuur een preventief effect heeft op het aantal meldingen. Dat toont tevens het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen Publiek en Private partijen: gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel, Cumela, politie. LTO Gelderse Vallei en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland’, aldus Anton Jansen, manager van PVO Oost-Nederland.

De actie staat nog steeds open voor de benaderde ondernemers uit de drie gemeenten.