Controles en huisbezoeken in Ermelo, Harderwijk en Putten

11 december 2023

Het laatste kwartaal van 2023 zijn er meerdere controles geweest in het buitengebied van Ermelo, Harderwijk en Putten. De omgevingsdienst, de gemeenten, het districtelijk ondermijningsteam (DOT), de politie en marechaussee hebben in de avond en nacht van 19 en 25 oktober verschillende controles uitgevoerd op locaties die door omwonenden zijn aangegeven als ‘niet pluis’.

Ermelo Harderwijk Putten KIEKUUT 

De samenwerkende partijen tekenden eerder in 2023 al een intentieovereenkomst om te komen tot een Veilig Buitengebied (foto). In het kader van de aanpak Veilig Buitengebied dat plaatsvindt onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland hebben  inwoners in het buitengebied van de drie gemeenten in mei van dit jaar een vragenlijst ingevuld. Met deze lijst zijn verschillende aandachtspunten, zorgen en vragen opgehaald. De resultaten zijn gebruikt om te bepalen hoe de verschillende partners en organisaties de criminaliteit in het buitengebied nog beter kunnen tegengaan.  De acties in oktober zijn een vervolg op de informatie die is opgehaald. 

Stille Nachten

De nachtelijke controles vonden op meerdere plekken in de gemeenten plaats. Hierbij is speciaal rekening gehouden met de aangegeven niet pluis-locaties. De toezichthouders hebben ruim 120 personen gesproken. Het gevoel van onveiligheid was bij hen wisselend. De voorbijgangers lieten zich zeer positief uit over het initiatief, en waardeerden de aandacht voor de locaties die wat achteraf liggen zeer.

Op bezoek bij inwoners

In Ermelo, Harderwijk en Putten zijn in oktober ruim 220 adressen bezocht. Tijdens de bezoeken zijn inwoners geïnformeerd over ondermijning. Wat is het, hoe herken je het, wat is de impact op de leefomgeving en gemeenschap en op welke manier kun je zelf helpen dit te voorkomen? De huisbezoeken zijn zowel door de toezichthouders als door de inwoners positief ervaren. Naast het vergroten van de bewustwording is het doel van de actie ook dat de bereidheid tot melden van verdachte situaties omhoog gaat.

Veilig Buitengebied

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het buitengebied steeds beter en vaker te vinden. Het buitengebied is groot, uitgestrekt en telt veel (leegstaande) agrarische bestemmingen. Bedrijven en bewoners in de buitengebieden worden regelmatig getroffen door criminele activiteiten, zoals diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines of dumping van chemisch afval. Door de aanpak Veilig Buitengebied ontstaat hier beter zicht op en kan er effectiever worden ingegrepen. Het doel van Veilig Buitengebied is samen zorgen voor een veilig en leefbaar buitengebied waar criminele activiteiten zoveel mogelijk worden voorkomen, tijdig worden herkend en aangepakt. 

Burgemeesters enthousiast over de aanpak

De drie burgemeesters zijn blij met de aandacht voor de veiligheid in het buitengebied en het samen optrekken. Burgemeester van Harderwijk, Jeroen Joon: “Het is goed dat we vanuit de gemeenten oog hebben voor de aantrekkingskracht van het buitengebied op criminelen. We trekken daarbij nauw samen op met de politie. Door bewoners en ondernemers bewust te maken van de risico's en ze te wijzen op verdachte signalen, hopen we criminaliteit te voorkomen. En we geven tegelijkertijd een boodschap af aan mensen met slechte bedoelingen: weet dat er hier op je wordt gelet. In onze gemeenten is geen plek voor jou.“

Burgemeester Hans van Daalen, Ermelo: "De acties hielden nadrukkelijk ook rekening met de informatie die door de inwoners zelf is aangedragen. We zien hiermee hoeveel meerwaarde het heeft als we samen met de inwoners optrekken. Met hun ogen en oren in het buitengebied kunnen we ondermijning en criminaliteit nog beter aanpakken."

Burgemeester Henk Lambooij van Putten: ”Door de inwoners in het buitengebied goed te informeren over ondermijning, en de schade die dit kan aanrichten, hopen we dat de bereidheid om zaken te melden omhoog gaat. Dat kan bij de politie maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Sámen kunnen we een vuist maken tegen ondermijning.”

Melden helpt

Ondermijning raakt ons allemaal. Je gaat het pas zien als je het door hebt. De signalen van ondermijnende criminaliteit blijken vaak achteraf in de buurt al veel eerder zichtbaar te zijn geweest, een soort van onderbuikgevoel dat iets niet helemaal klopt. Herkenbaar? Anoniem melding maken is altijd mogelijk, privacy is gewaarborgd. Bel gratis 0800-7000 of ga naar MeldMisdaadAnoniem.nl. De politie krijgt informatie, ondermijning wordt tegengegaan en de omgeving voor iedereen veiliger. MeldMisdaadAnoniem is partner van PVO Oost-Nederland.