Buren zet veiligheidsscans in voor veiliger buitengebied

10 augustus 2023

De voorbije weken heeft een aantal inwoners en ondernemers uit het buitengebied van de gemeente Buren een gratis veiligheidsscan voor hun woning of bedrijf gekregen. Zij werden geadviseerd over veiligheidsrisico’s en welke maatregelen zij kunnen nemen.

Veiligheidsscan Buren 1

De gemeente Buren bestaat voor een groot gedeelte uit buitengebied. De rust en ruimte maakt het voor veel inwoners en ondernemers een fijne plek om te wonen en werken. Maar de uitgestrektheid van het buitengebied brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. De georganiseerde misdaad zoekt in heel Nederland steeds vaker de buitengebieden op. Dat maakt ook gemeente Buren een aantrekkelijk doelwit voor criminele activiteiten. Denk hierbij aan diefstal van materialen, inbraken en dumping van chemisch- en drugsafval. Maar ook aan het gebruik van een afgelegen loods of stal als hennepkwekerij of xtc-lab.

Resultaten veiligheidsscan

De gemeente Buren wil ondernemers en inwoners helpen bij het veiliger maken van hun woning of bedrijf. Daarom bood zij in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO) een gratis veiligheidsscan aan. Een veiligheidsscan laat zien welke veiligheidsrisico’s er zijn voor een woning of bedrijf. Vervolgens geeft een adviseur tips welke maatregelen iemand kan nemen.

De gemeente Buren heeft eind mei een uitnodiging gestuurd voor een gratis veiligheidsscan naar inwoners en ondernemers in het buitengebied. Binnen een paar weken was het aantal beschikbare scans volgeboekt. Tijdens de scans heeft de adviseur gekeken naar organisatorisch, bouwkundige, elektronische en digitale verbeterpunten. Denk daarbij aan goed hang- en sluitwerk, verlichting, camerasystemen of instructies voor personeel. Naar aanleiding van de scan ontvangt iedere deelnemer nog een persoonlijk rapport. Het is vervolgens aan de deelnemer zelf om te bepalen met welke aanbevelingen hij of zij aan de slag gaat.

Weerbaarheid vergroten

Burgemeester Hans-Martijn Ostendorp (links op de foto) na zijn bezoek bij één van de veiligheidsscans: “We hebben een prachtig, maar ook uitgestrekt buitengebied. Het is dan ook belangrijk dat we aandacht houden voor de veiligheid en leefbaarheid. Het uitvoeren van deze veiligheidsscans dragen hieraan bij. Het is mooi om te zien dat we met onze partners, inwoners en ondernemers de handen ineenslaan. Samen vergroten we onze weerbaarheid en werken we aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit.”

Veiligheidsscan Buren 2

Project Veilig Buitengebied

De inzet van de veiligheidsscans komt voort uit de pilot van het project Veilig Buitengebied. Sinds september 2021 vormen de gemeente, politie, brandweer, Omgevingsdienst Rivierenland, Wildbeheereenheid, Land- en Tuinbouw Organisatie, Nederlandse Fruittelers Organisatie, Hengelsportfederatie Midden-Nederland en Uiterwaarde de werkgroep Veilig Buitengebied Buren. De gemeente Buren ontving in dat kader in september 2022 het certificaat Veilig Buitengebied eerste ster.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland faciliteert gemeenten en hun partners met het opzetten van publiek-private samenwerkingen zoals in het project Veiligheid Buitengebied. Het doel van de samenwerking is het creëren van een sluitend netwerk waardoor beter zicht ontstaat op onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een schoon, heel en veilig buitengebied, waarin het fijn is om te wonen, te ondernemen en te recreëren.

Better Safe Than Sorry 8