Dertien gemeenten in Oost-Nederland doen mee aan Veiligheidsmonitor

13 augustus 2023

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid laat sinds 2012 tweejaarlijks I&O Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap door middel van de Veiligheidsmonitor.

Het onderzoek van de Veiligheidsmonitor bestaat uit een landelijke steekproef en lokaal maatwerk.

De vragen in het onderzoek leggen het accent op de mate van criminaliteit, gevoelens van onveiligheid, problemen in de buurt en hoe men denkt over optreden van gemeente en politie. Aan de Veiligheidsmonitor 2023 doen onderstaande gemeenten uit de provincies Gelderland en Overijssel (het werkgebied van PVO Oost-Nederland).

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Kampen, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Rheden, Twenterand, Wageningen en Winterswijk. De deelname van deze gemeenten aan de veiligheidsmonitor betekent dat de steekproef van die gemeenten is opgehoogd zodat ook op gemeenteniveau (of lager) representatieve uitkomsten van het onderzoek te verwachten zijn. De gemeenten konden extra vragen toevoegen met betrekking tot lokaal (of regionaal) veiligheidsbeleid. 

Datalab Gelderland Oost

In deze dertien gemeenten zijn minimaal iets meer dan 1.000 inwoners uitgenodigd. I&O research mikt op een response van iets boven de 30%. Het onderzoek is alleen voor inwoners uit de steekproef, er is geen mogelijkheid om deel te nemen zonder uitnodiging. De gemeenten uit Gelderland Oost doen aan de Veiligheidsmonitor 2023 mee via Datalab Gelderland Oost.

De Veiligheidsmonitor een landelijk dekkend onderzoek (steekproef n=65.000) en uit elke gemeente die zich heeft aangemeld worden inwoners uitgenodigd. In het onderzoek worden vragen gesteld over onder andere cybercrime, ondermijning, oplichting via internet, maar ook meer traditionele zaken als rommel op straat, hinder van rondhangende jeugd, inbraken of insluipingen.  

De vragenlijst van dit jaar en vorige jaren staat online: Vragenlijst (cbs.nl) onder downloads (naar beneden scrollen). De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden verwacht in maart 2024. De enquete is begin augustus gestart, deelnemers hebben per post een uitnodiging ontvangen. het veldwerk duurt tot en met november.

Het merendeel van de gemeenten dat meedoet aan de Veiligheidsmonitor is actief aan de slag met het proces #VeiligBuitengebied van PVO Oost-Nederland (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Kampen, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.)