Bronckhorst ontvangt tweede ster Veilig Buitengebied

17 juli 2022

De gemeente Bronckhorst heeft als eerste gemeente in Nederland de tweede ster ontvangen voor Veilig Buitengebied. De tweede ster is toegekend door de invulling die samenwerkende publieke en private partijen aan dit proces hebben gegeven sinds 2017.

20220713 135601

De tweede ster betekent een tweede primeur, Bronckhorst was in genoemd jaartal de eerste gemeente die een eerste ster Veilig Buitengebied heeft gekregen. De gemeente bood Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland in 2017 de ruimte het concept ‘Veilig Buitengebied’ als pilot te introduceren.

De uitreiking van de tweede ster vond plaats in Agro Innovatiecentrum De Marke, niet toevallig de locatie waar ook de eerste ster is uitgereikt. Het motto was in 2017 ‘Samen de kar trekken’, het motto in 2022 is ‘Samen de kar verder trekken’. De poster behorend bij het certificaat werd ondertekend door Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Natuurmonumenten, Politie, Wildbeheereenheid Oost Gelre (WBE), Brandweer, Waterschap Rijn-IJssel, gemeente Bronckhorst en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, dat nog steeds zorg draagt voor de begeleiding van het traject.

Burgemeester Marianne Besselink vol trots over de tweede ster: "Bronckhorst is een van de veiligste gemeenten van Nederland en dat willen wij graag zo houden. Het traject Veilig Buitengebied was een mooie kans om te kijken wat speelt en gaandeweg kwamen er steeds meer partners bij om mee samen te werken. Die eerste ster behalen is stap één, maar die ster behouden vraagt voortdurende aandacht met elkaar." 

Preventie

Veilig Buitengebied richt zich op de preventie van criminaliteit in het buitengebied. Inwoners, agrariërs en bedrijven worden actief geïnformeerd over mogelijke vormen van criminaliteit in het buitengebied. We verzorgden diverse voorlichtingsavonden over hoe criminaliteit in het buitengebied kan worden herkend. Burgemeester Besselink riep bij die gelegenheid de inwoners persoonlijk op: “Het romantische beeld dat alles op het platteland rustig en onder controle is, klopt grotendeels, maar vraagt blijvende aandacht van ons allemaal. Weet waarop u kunt letten en wat u moet doen in het geval van verdachte situaties. Voorkomen is beter dan genezen.” 

Extra oren en ogen

Anton Jansen, manager Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland: ‘De buitengebieden vormen een geweldig leefgebied, waarop we zuinig moeten zijn. Leefbaar houden gaat niet vanzelf en het vervult mij dan ook met enorme trots dat de partners die samen in 2017 het traject zijn gestart ook in 2022 nog van de partij zijn. Het zegt volgens mij iets over de bereidheid tot samenwerken het buitengebied leefbaar en veilig te houden. De extra ogen en oren van alle partners zijn een welkome aanvulling in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Niet voor niets zeggen we: KIEK UUT, criminelen hebben hier niets te zoeken.’

In de provincies Gelderland en Overijssel is inmiddels zo’n 80% van de gemeenten onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland aan de slag met Veilig Buitengebied.