Wildbeheereenheid Oost Gelre

Een wildbeheereenheid, in het kort (WBE), is een lokaal samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters en andere geïnteresseerden. De Wildbeheereenheid Oost Gelre is in 1990 opgericht onder de naam Lichtenvoorde-Groenlo e.o. en telt inmiddels 137 leden. De WBE is een vereniging, gericht op duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht. Nederland telt circa 300 Wildbeheereenheden die bijna 2,5 miljoen hectare beheren. In de praktijk betekent dat dat ongeveer 90% van het Nederlandse landoppervlak onder beheer van een WBE valt.

WBE Oost Gelre

Het werkgebied van de Wildbeheereenheid Oost Gelre komt grotendeels overeen met de gemeentegrenzen en beslaat in totaal een oppervlak van circa 9.000 hectare, de bebouwde kommen meegerekend. De WBE Oost Gelre telt 36 jachtvelden.

De meeste wildbeheereenheden zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Meer informatie op de website van Wildbeheer Oost Gelre.