Aantal Smart-, Head en Giftshops in Enschede gedaald

25 februari 2023

Sinds 1 januari 2022 is het in Enschede niet meer mogelijk om zonder vergunning een smart-, head- en giftshop, kortweg SHG-shop, te exploiteren. Bovendien is vestiging van zo’n shop niet meer toegestaan in gebieden waar een drugsgebruiksverbod geldt.

SHG shop Enschede KIEKUUT

SHG-shops verkopen drugsgerelateerde consumentenproducten en middelen die niet onder de Opiumwet vallen. In het verleden is meerdere keren gebleken dat deze shops een verhoogd risico voor de openbare orde en veiligheid vormen en de leefbaarheid het woon- en winkelgebieden in de binnenstad aantastten. In oktober 2021 stemde de gemeenteraad van Enschede in met nadere regels voor SHG-shops. Deze regels zijn in de vorm van een vergunningstelsel sinds 1 januari 2022 onderdeel van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Enschede.

Burgemeester Roelof Bleker: “Doel van deze nieuwe regels is de leefbaarheid en veiligheid in het woon- en winkelgebied in onze binnenstad te verbeteren door drugsoverlast, drugstoerisme en drugshandel terug te dringen. Mede door de nieuwe regels hebben zich in 2022 geen openbare orde verstorende incidenten voorgedaan in de vergunde SHG-shops. Ook drugshandel is niet geconstateerd bij deze vergunde shops.”

Overgangsrecht

SHG-shops die op 1 januari 2022 al gevestigd waren in Enschede vielen onder het overgangsrecht en hadden tot 1 maart 2022 de gelegenheid om een exploitatievergunning aan te vragen. Vijf bestaande exploitanten besloten geen vergunning aan te vragen. Zes exploitanten die dat wel deden, hebben om verschillende redenen geen vergunning gekregen.

Vestiging van een SHG-shop is dus zonder vergunning niet meer toegestaan. Om een concentratie van deze shops te voorkomen geldt er ook een vestigingsgrens van 150 meter loopafstand van een andere SHP-shop. In gebieden waar een drugsgebruiksverbod geldt, zoals het binnensingelgebied en de gebieden rond de stations Glanerbrug en De Eschmarke is vestiging ook met vergunning niet meer mogelijk.

(Bron: gemeente Enschede)