Opkomst zelfscankassa zorgt voor groei winkeldiefstal

24 februari 2023

De politie heeft het afgelopen jaar in heel Nederland een stijging gezien van het aantal winkeldiefstallen. De toename van het aantal zelfscankassa’s levert hieraan een grote bijdrage, want stelen is veel makkelijker geworden, zegt Martijn Wildeboer.

Zelfscankassa 

Diverse media hebben de voorbije week volop aandacht besteed aan de cijfers die de politie naar buiten bracht. De opkomst van de zelfscankassa is mede debet aan de groei van het aantal winkeldiefstallen. Het is daardoor gemakkelijker geworden om te stelen en het gaat daarbij niet alleen om mensen die een boodschap vergeten af te rekenen. Het komt regelmatig voor dat mensen met een vol kar de winkel verlaten zonder te betalen, al dan niet met behulp van anderen die bijvoorbeeld het poortje open zetten.

 

Wanneer sprake is van winkeldiefstal, worden vaak drie dadergroepen onderscheiden:

Mensen met (financiele) problemen

Een steeds groter wordende groep heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen door de hoge inflatie en stijgende kosten van levensonderhoud. Zij voelen zich genoodzaakt terug te vallen op winkeldiefstal.

Pubers

Jongeren willen het nog wel eens stoer om aan vrienden te melden dat ze hebben gestolen. De spanning van een winkeldiefstal is vaak belangrijker dan datgene dat ze hebben gestolen. Je ziet dat ook terug in het feit dat zij de diefstal-actie filmen om dat vervolgens op social media te plaatsen, uiteraard zijn ze daarbij zelf onherkenbaar in beeld.

Professionele bendes

Professionele bendes richten zich meer op het ‘duurdere segment’ met als belangrijkste doel de buitgemaakte spullen door te verkopen. Deze professionals gebruiken desnoods geweld en proberen de beveiliging van de detectiepoortjes te omzeilen.