Peelgemeenten gaan samenwerking aan met Meld Misdaad Anoniem

8 september 2020

Per 1 September hebben de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren een samenwerking met Meld Misdaad Anoniem om de strijd tegen overlast en ondermijnende criminaliteit aan te gaan. De gemeenten ontvangen nu rechtstreeks de meldingen die bij M. binnenkomen en voor de gemeente zijn bestemd. De meldingen worden gebruikt voor toezicht en handhaving of om met partners (zoals het Peelland Interventie Team, PIT) acties te ondernemen op ondermijnende criminaliteit. De zes gemeenten hebben een convenant gesloten met Meld Misdaad Anoniem.

IMG 9492 

Anonimiteit wordt gewaarborgd

De melder is bij Meld Misdaad Anoniem (afgekort M.) volledig anoniem. Als de gemeente een melding binnen krijgt van M. wordt er eerst een onderzoek opgestart. Er wordt onderzocht wat er over de persoon of locatie/pand bekend is. Voor dit onderzoek kan de gemeente ook aan partners vragen wat er in hun systemen bekend is. Denk aan de omgevingsdienst of het waterschap. Als uit het onderzoek blijkt dat er redelijke vermoedens zijn van misstanden of overtredingen kan er een onderzoek en controle plaats gaan vinden. Dit gebeurt door de gemeente of door het PIT.

 

Het belang van melden

Burgemeesters roepen hun inwoners op om te melden; ‘’Meld zaken, ook als u twijfelt. We gaan zorgvuldig met uw melding om. U hoeft dus niet bang te zijn dat u iemand onterecht beschuldigt. Een melding is belangrijk. Het kan ons op het juiste spoor zetten of het ontbrekende puzzelstukje vormen in een onderzoek. Melden kan bij de gemeente of de politie, en dus ook volledig anoniem bij M. Zo werken we samen aan een veilige woon- en leefomgeving in de Brabantse Peel.

 

Inwoneronderzoek

In 2019 heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder bijna 1.800 inwoners van de zes gemeenten over ondermijnende criminaliteit. Het resultaat was dat ondermijnende criminaliteit veelal boosheid oproept onder de inwoners. Aan de ene kant vind driekwart van de respondenten dat zij een rol hebben in het voorkomen van ondermijnende criminaliteit in hun buurt. Aan de andere kant geven inwoners aan niet altijd te weten waar zij situaties kunnen melden, of juist niet melden omdat ze denken dat er onvoldoende bewijs is of bang zijn voor represailles. M. is hiervoor een uitstekende uitkomst.

 

Melden kan bij 0800-7000 of op de site van M.