Nog geen oplossing voor opruimkosten drugsafval

13 mei 2022

Kabinet en Tweede Kamer zijn eensluidend in hun conclusie dat er een oplossing moet komen voor de kosten waarmee particulieren en natuurorganisaties te maken krijgen wanneer grote hoeveelheden drugsafval op hun bezit worden gedumpt. Een oplossing is nog niet in zicht.

PVO Covers27 

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid zei te willen dat "zoveel mogelijk gewone mensen hier geen last van hebben". Het ministerie van Justitie en Veiligheid is hierover in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies en voor de zomer wordt duidelijk of dat overleg al iets heeft opgeleverd, aldus de minister in de Tweede Kamer.

"Dat vind ik niet voldoende", zei SP'er Michiel van Nispen daarop. Hij wees erop dat er op dit moment mensen te maken krijgen met "allerlei rare claims waar ze helemaal niks aan kunnen doen". "Daar ga ik op deze stoel echt niet over", bracht Yeşilgöz daar tegenin. Ze erkende wel dat de huidige regelingen niet altijd alle kosten dekken.

De Kamer is het erover eens dat het onwenselijk is dat de grondeigenaren zelf moeten opdraaien voor de opruimkosten, die in de vele tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro's kunnen lopen. Naast de SP wezen ook de coalitiepartijen VVD, ChristenUnie en CDA hierop. De Kamer ziet het lieft dat criminelen zelf voor de opruimkosten opdraaien. "Bij drugsdumpingen is de vervuiler, de crimineel, vaak niet in zicht", zei Yeşilgöz. "Maar daar waar het kan, zullen we dat nooit nalaten", aldus de minister. Hoeveel dat heeft opgeleverd, kon ze niet zeggen.