Jaarverslag Openbaar Ministerie: meer geregistreerde criminaliteit

18 juni 2020

De geregistreerde criminaliteit heeft in 2019 een stijging laten zien na jaren van daling, aldus het Openbaar Ministerie in het jaarverslag over het voorbije jaar. De meest opvallende stijging heeft plaatsgevonden met betrekking tot het aantal aangiften van (online) fraude en oplichting.

061820 Jaarbericht Openbaar Ministerie

Het aantal aangiften van verkrachting, diefstal met geweld, bedreiging en mensenhandel/mensensmokkel liet eveneens een toename zien. 

Het aantal nieuwe en lopende onderzoeken strafrechtelijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden is in 2019 verder gestegen tot bijna 2.300. Ter vergelijking: in 2015 ging het over een aantal van 1.765 onderzoeken. De toename is vooral het gevolg van de groei van het aantal onderzoeken dat door de arrondissementsparketten wordt uitgevoerd. Een stijging met 30%.
Het merendeel van de onderzoeken dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de arrondissementsparketten richt  zich op de productie van en handel in drugs en het witwassen van de  gemaakte winsten. Het aantal onderzoeken naar synthetische drugs nam in 2019 opvallend toe met een stijging van 34% ten opzichte van 2018.

Onderzoeken Rijksrecherche

Misdrijven die de rechtsstaat en daarmee het aanzien en vertrouwen in de overheid (kunnen) ondermijnen worden door de Rijksrecherche onderzocht. De Rijksrecherche valt als enige opsporingsdienst direct onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal.

De Rijksrecherche verrichtte in 2019 110 oriĆ«nterende, feiten- en strafrechtelijke onderzoeken, 34 lek- en 27 corruptiezaken. In de meeste gevallen gaat het om (zeer) ernstige lek- en corruptiezaken waarbij ook regelmatig contacten met georganiseerde criminaliteit worden waargenomen. 

De cijfers over de georganiseerde misdaad maken dit jaar voor het eerst deel uit van het jaarbericht en worden niet zoals voorgaande jaren apart gerapporteerd. Het volledige jaarverslag is te downloaden via de site van het Openbaar Ministerie.