Gemeente Olst-Wijhe saneert kosten drugslab

23 juli 2023

De gemeente Olst-Wijhe gaat zo spoedig mogelijk starten met het opruimen van de vervuilde grond bij het drugslab dat vorig jaar augustus is opgerold. De eigenaar van de grond heeft recent te kennen gegeven niet te kunnen voldoen aan de last tot sanering van de grond.

Logo Olst Wijhe 

De verantwoordelijkheid van de uitvoer komt hierdoor bij de gemeente Olst-Wijhe te liggen. De kosten voor het opruimen van het drugslab worden wel zoveel mogelijk verhaald op de personen die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze vervuiling. De sanering kan starten zodra het grondwater is gezakt tot twee meter beneden het maaiveld.

 

Aanleiding

In augustus 2022 is in Den Nul een drugslab ontdekt. Na diverse onderzoeken werd eind december 2022 duidelijk wat de ernst van de vervuiling is. De grond bleek ernstig vervuild. De sanering kon starten vanaf januari 2023 maar dat was nog niet mogelijk in verband met een te hoog grondwaterpeil.

Kosten opruimen drugslab

De kosten voor het opruimen van het drugslab bedragen naar de huidige inschatting circa tussen de half miljoen euro tot een miljoen euro. Voor de sanering geldt dat bekend is welk kerngebied vervuild is. Tijdens het afgraven wordt onderzocht of er aan de randen nog vervuiling zit. Als dat zo is dan wordt dat deel van de grond ook gesaneerd. Hierdoor is de totale hoogte van kosten nog niet duidelijk. Het gaat om kosten voor onderzoek, sanering, inzet personeel en proceskosten. De kosten worden zoveel mogelijk verhaald op de personen die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze vervuiling. Daarnaast wil de gemeente een beroep doen op de saneringssubsidie van de provincie Overijssel. Er is een risico dat hiermee niet alle kosten kunnen worden gedekt. Als dat zo is komt een deel van de kosten voor rekening van de gemeente.


Sanering bij laag grondwater

De sanering kan nog niet beginnen omdat het grondwater ondanks de droogte van de laatste weken nog te hoog staat. Dit moet namelijk twee meter onder het maaiveld liggen. De hoogte van het grondwaterpeil is mede afhankelijk van het waterpeil in de IJssel. Elke week wordt het grondwaterpeil gemeten. Zodra het kan, start de sanering.

(Bron: Olst-Wijhe.nl)

Crystal methlab B.V.

Better Safe Than Sorry 6