Eerste ster Veilig Buitengebied voor Culemborg

29 september 2023

De publieke en private partijen die in Culemborg samenwerken aan het proces Veilig Buitengebied hebben het certificaat ontvangen dat hoort bij de eerste ster. Naast de gemeente zelf wordt samengewerkt met onder andere wijkvereniging ‘t Veld, de Hengelsportfederatie, Omgevingsdienst Rivierenland, LTO en politie.

Certificaat Culemborg 

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland zorgt voor het proces dat als doel heeft een schoon, heel en veilig buitengebied. Samenwerken is essentieel in dat streven. Het doel van het proces is verbinden van inwoners en ondernemers in het buitengebied aan alle partijen die een rol in het buitengebied hebben op de genoemde thema’s. Dat gebeurt door middel van communicatie en door partners samen te laten werken.

Het betreft niet alleen voorkomen en ontdekken van criminele activiteiten die kunnen plaatsvinden in het uitgestrekte buitengebied, maar ook het gezamenlijk zorgen dat de openbare ruimte schoon en heel is.  De inwoners en ondernemers in het buitengebied zijn in dit proces mede de oren en ogen van de publieke partijen, samen worden meer misstanden ontdekt en opgelost.

Eerste ster Veilig Buitengebied

De afgelopen maanden is onderzocht waar bewoners en ondernemers in het buitengebied tegenaan lopen. Om het proces Veilig Buitengebied goed te laten verlopen hebben we op basis van gesprekken met bewoners en de resultaten uit de enquête een overzicht gemaakt van de belangrijkste aandachtspunten op de gebieden:

  1. Communicatie

  2. Criminaliteit & veiligheid

  3. Onderhoud, verkeer en beheer

  4. Brandveiligheid

Op deze vier gebieden zijn het afgelopen jaar al flinke stappen gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het contact van de partijen onderling en meer bekendheid over waar inwoners meldingen kunnen doen. Daarnaast is extra aandacht geweest voor het vergroten van de zichtbaarheid van de wijkagent. Via een bewonersavond, huis-aan-huis brieven, e-mails en whatsapp groepen zijn ondernemers en bewoners geïnformeerd over signalen van ondermijning, hoe je cybercrime kunt voorkomen, waar beveiligingscamera’s staan en hoe je bijvoorbeeld veilig je pand verhuurt. Hoewel deze stappen inmiddels gemaakt zijn, is het Veilig Buitengebied iets waar de samenwerkende partijen blijvend aan moeten werken.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland

PVO Oost-Nederland is een organisatie die gemeenten ondersteunt bij het creëren van een veilig leef- en ondernemersklimaat. Om de drie jaar kan een gemeente een ster erbij verdienen. “We blijven dus kijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen, want het welzijn en veiligheid van onze inwoners en ondernemers staan voorop”, aldus burgemeester Gerdo van Grootheest. "Samenwerking is de sleutel tot een heel, veilig, en schoon buitengebied. Vandaag ontvangen we met trots onze eerste ster als erkenning voor de samenwerking tussen publieke en private partijen in het project Veilig Buitengebied."

Als inwoner van het buitengebied maakt Kees de Raad zich hard voor deze manier van samenwerken. "Vroeger had ik ook mijn onderneming hier, maar ik woon nog steeds in het buitengebied. Voor mij is het van belang dat wij als bewoners en ondernemers van het buitengebied gehoord en gezien worden. Door in verbinding te staan met alle meewerkende partijen kunnen zaken sneller opgelost worden en daarom maak ik mij graag op deze manier hard voor een schoon, heel en veilig buitengebied."

Campagne Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem is in opdracht van de gemeente Culemborg een campagne gestart onder inwoners van het buitengebied en ondernemers op het bedrijventerrein. Het doel van de campagne is de meldingsbereidheid te vergroten.