Drugslab aangetroffen in woonwijk Hengelo

19 september 2023

De politie heeft een drugslab aangetroffen aan de Anton Brucknerstraat in Hengelo. De politie kwam het lab op het spoor na een melding over een mogelijke inbraak bij een sportclub aan de Zwavertsweg.

Drugslab Baak Groene Nacht 3

(Foto PVO OOst-Nederland ter illustratie)

De politie trof in de omgeving een man aan, waarna zij ook een lab aantroffen waar vermoedelijk synthetische drugs werd geproduceerd. Daarop kwam onder andere het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ter plaatse. Een 39-jarige verdachte zit vast en wordt verhoord, terwijl meerdere aanhoudingen niet zijn uitgesloten.

 Wanneer chemische stoffen een bedreiging zijn voor de omgeving komen de experts van het LFO in actie. Medewerkers van het LFO zijn getraind om op het allerhoogst veiligheidsniveau met deze incidenten om te gaan. De recherche is begonnen met het onderzoek, in een later stadium zal het lab worden ontmanteld.

Melden helpt

Ondermijning raakt ons allemaal. Je gaat het pas zien als je het door hebt. De signalen van ondermijnende criminaliteit blijken vaak achteraf in de buurt al veel eerder zichtbaar te zijn geweest, een soort van onderbuikgevoel dat iets niet helemaal klopt. Herkenbaar? Anoniem melding maken is altijd mogelijk, privacy is gewaarborgd. Bel gratis 0800-7000 of ga naar MeldMisdaadAnoniem.nl. De politie krijgt informatie, ondermijning wordt tegengegaan en de omgeving voor iedereen veiliger. MeldMisdaadAnoniem is partner van PVO Oost-Nederland.

Crystal methlab B.V.

De aanwezigheid van een drugslab zorgt voor grote schade. Niet alleen is er sprake van gevaarlijke situaties in verband met bijvoorbeeld diefstal van stroom, ontploffingsgevaar, gevolgen voor mens en milieu, maar ook de kosten die met het opruimen zijn gemoeid. Mike Engelenberg deed tijdens zijn afstuderen aan Saxion Hogeschool onderzoek naar dat kostenplaatje. Zijn totale inventarisatie leidde tot een afstudeerscriptie die voor iedere belangstellende beschikbaar is als e-book. Klik op deze link om een exemplaar te downloaden.

Crystal methlab B.V.