Buitengebied Alert in Bentelo, Hof van Twente

26 september 2021

Cafe Spoolder in de kern Bentelo (gemeente Hof van Twente) mocht het genoegen smaken gastlocatie te zijn van een voorlichtingsbijeenkomst Buitengebied Alert. De opkomst was in aantallen gering, in de bijeenkomst werd uitgebreid ingegaan op de vraag of en in welke mate sprake is van ondermijning in Hof van Twente.

WhatsApp Image 2021 09 30 at 14.01.43 3

Burgemeester Ellen Nauta gaf het op www.hofvantwente.nl al aan: “We krijgen signalen dat er mensen in ons buitengebied worden benaderd om voor geld een schuur te verhuren. Het is goed dat we die druk en die ondermijning samen te lijf gaan.” Het plenaire gedeelte van de avond werd verzorgd door Mariska Nijmeijer namens de gemeente en Martijn Wildeboer, namens Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland/het CCV. De laatste verzorgde een presentatie ‘Veilig Buitengebied’, de Publiek-Private Samenwerking waarmee Hof van Twente door middel van een werkgroep aan de slag is.

Dorpsraad Bentelo

Een van de deelnemers was Jeanet Borre van de Dorpsraad Bentelo, die in het voortraject met de aankondiging van deze Buitengebied Alert aan de slag is gegaan. “De aanwezigheid van ondermijning in het buitengebied van onze gemeente is absoluut een thema. Ik sta nog wel eens op het dorpsplein, in gesprekken komt het dan naar voren. Veel ondernemers en bewoners van het buitengebied zijn zich terdege bewust van het feit dat die verwevenheid van boven- en onderwereld ook in onze contreien voorkomt. Mensen zijn op hun hoede en realiseren zich dat het ook hen kan gebeuren, wanneer ze niet alert genoeg zijn.’

In de nazit waarin gelegenheid bestond met elkaar van gedachten te wisselen werd duidelijk aangegeven dat ondermijning, de veiligheid en leefbaarheid van het buitengebied blijvend aandacht vraagt. In dat kader werden ook de werkzaamheden van de werkgroep Veilig Buitengebied nog eens nader toegelicht, meerdere avonden Buitengebied Alert voor andere kernen in de gemeente en de aankondiging van een Groene Nacht, begin november. De gemeente Lochem organiseerde oktober 2020 eveneens een Groene Nacht.