AchterhoekBIZ (media) partner PVO Oost-Nederland

18 oktober 2023

AchterhoekBIZ en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland zijn voor de periode van een jaar een samenwerking aangegaan. Een bijzonder partnership, in het totale speelveld van Publiek-Private Samenwerking is AchterhoekBIZ de eerste mediapartner.

Spread in AchterhoekBIZ 

Een samenwerking die beide partijen met de nodige nieuwsgierigheid willen invullen.

Anton Jansen, manager PVO Oost-Nederland: ‘Verbindingen maken tussen publieke en private partijen in het kader van veiligheid en leefbaarheid is de primaire opdracht van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Die samenwerking zie je al in partnerships met bijvoorbeeld LTO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten in het kader van #KIEKUUT #VeiligBuitengebied. Wanneer we spreken over cybercriminaliteit zie je dat terug in de samenwerking met het cybercrimeteam van de eenheid Oost-Nederland en private partijen als Red Team Security en Nederlands Forensisch Incident Response (NFIR).’

Ondernemers zijn de primaire doelgroep van Platform Veilig Ondernemen, een partnership met een businessclub en de media die ten dienste staan is echt een toegevoegde waarde voor de opdracht van PVO Oost-Nederland.

Publiciteit rondom de ontdekking van een drugslab, cijfers over (on)veiligheid of een ransomware aanval bevinden zich vaak achter een betaalmuur, terwijl wij opereren vanuit het algemeen maatschappelijke belang. De meldingsbereidheid is laag. De vraag voor elke ondernemer is echter niet of je op een of andere manier slachtoffer wordt van (georganiseerde) criminaliteit, maar wanneer.

Blauwdruk

Ed Smit, uitgever van AchterhoekBIZ: ‘Ondernemen heeft ook een aspect van veiligheid. Het gevaar van ondermijning, die verwevenheid van onder- en bovenwereld, is latent aanwezig, niet in het minst in de huidige onzekere tijden. Naast aspecten als circulair ondernemen, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, is veilig ondernemen ook een punt van aandacht.’

AchterhoekBIZ stelt haar netwerk en communicatiemiddelen beschikbaar om dat aspect voor het voetlicht te brengen. PVO Oost-Nederland hoopt met dit partnership een blauwdruk te creëren voor samenwerking met andere businessclubs en mediapartijen.