PVO Noord-Nederland

Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland (PVO Noord-Nederland) is actief voor de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. PVO faciliteert alle gemeenten en hun (veiligheids-)partners. Deelnemers in Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland zijn: Transport Logistiek Nederland, MKB-VNO/NCW, winkeliersverenigingen, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie.

Speerpunten

Havenveiligheid, cybercrime, fraude, interne fraude en de aanpak van winkeldiefstal zijn de belangrijkste speerpunten van PVO Noord-Nederland.

Contactgegevens

Wil je meer weten over de mogelijkheden van PVO Noord-Nederland? Wat PVO Noord-Nederland voor jou als gemeente, politie, OM, ondernemersvereniging of branchevereniging kan betekenen? Wat is de meerwaarde van een regionale aanpak tegen criminaliteit richting het bedrijfsleven?

Neem dan contact op met Jan de Vries, info@pvo-noordnederland.nl. Hij is manager en eerste aanspreekpunt voor PVO Noord-Nederland.