PVO Noord-Holland

Vanaf 1 januari 2023 opereert het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC Noord-Holland) officieel onder de naam Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland (PVO Noord-Holland). RPC Noord-Holland sluit hiermee aan bij het landelijke PVO-bestel.

PVO Noord-Holland is actief in een groot gedeelte van de provincie Noord-Holland en faciliteert 42 gemeenten en hun (veiligheids)partners. Deelnemers in dit platform zijn: MKB-VNO/NCW, winkeliersverenigingen, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie (OM).

De belangrijkste speerpunten van PVO Noord-Holland zijn overvalcriminaliteit, cybercrime, uitgaansgeweld, aanpak van winkeldiefstal en de veiligheid in het buitengebied. In het kader van veilig buitengebied is onlangs een drugsconvenant ondertekend:  

Contact

Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland heeft een eigen website: https://www.pvonh.nl/. De site NH Drugs Alert is een initiatief van samenwerkende overheidspartners, waaronder gemeenten en politie, met medewerking van Meld Misdaad Anoniem.  De doelstelling van NH Drugs Alert is om het bewustzijn rondom productielocaties van drugs te vergroten.