Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) is actief in een groot gedeelte van de provincie Noord-Holland. RPCNH faciliteert 42 gemeenten en hun (veiligheids)partners. Deelnemers in dit platform zijn: MKB-VNO/NCW, winkeliersverenigingen, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie (OM).

De belangrijkste speerpunten van RPC Noord-Holland zijn overvalcriminaliteit, cybercrime, uitgaansgeweld, aanpak van winkeldiefstal en de veiligheid in het buitengebied. In het kader van veilig buitengebied is onlangs een drugsconvenant ondertekend:  

Contact

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) heeft een eigen website: https://www.rpcnh.nl/. De site NH Drugs Alert is een initiatief van samenwerkende overheidspartners, waaronder gemeenten en politie, met medewerking van Meld Misdaad Anoniem.  De doelstelling van NH Drugs Alert is om het bewustzijn rondom productielocaties van drugs te vergroten.