Wildbeheereenheid Wijchen en Waal

De Wildbeheereenheid (WBE) Wijchen en Waal is opgericht in 2004 en telt momenteel 111 leden. Het werkgebied van WBE Wijchen en Waal beslaat een gebied van ongeveer 15.547 hectare. De jagers van WBE Wijchen en Waal zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving.

Wildbeheereenheid Wijchen

Het gebied van WBE Wijchen en Waal is rijk aan diverse diersoorten. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Een Wildbeheereenheid (WBE) is een lokaal samenwerkingsverband van jagers, grootgrondbezitters en andere geinteresseerden. Nederland telt in totaal circa 300 Wildbeheereenheden die bijna 2,5 miljoen hectare beheren. Meer informatie op de website van Wildbeheereenheid Wijchen en Waal.