Omgevingsdienst Ri9vierenland

De omgeving verandert constant. Omgevingsdienst Rivierenland weet wat er speelt en werkt in opdracht van acht gemeenten en de provincie Gelderland aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

logo od rivierenland

Door vergunningverlening, toezicht en handhaving bij ondernemers, organisaties en inwoners. Omgevingsdienst Rivierenland adviseert klantgericht en dienstverlenend over onder mee leefomgeving, bouw, milieu, energie en natuur. Voor de toekomst van Rivierenland.          Meer informatie op https://www.odrivierenland.nl/