Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is de grootste belangenbehartiger van jagers in Nederland en is er voor iedereen die geïnteresseerd is in verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Wie duurzaam oogst uit de natuur voelt zich verantwoordelijk voor het behoud ervan. Jagers zorgen voor balans in het Nederlandse landschap.

 

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging