Provincie Gelderland start digitaal project Troje

5 mei 2022

De provincie Gelderland gaat gemeenten ondersteunen bij de verbetering van hun digitale veiligheid. De provincie biedt in dat kader een cyberchallenge aan onder de naam Troje. Troje heeft als doel de gemeentelijke internetomgeving een stuk veiliger te maken.

KIEK UUT PVO Oost Nederland 8 1200 

Gemeenten die geinteresseerd zijn in Troje krijgen een nulmeting aangeboden, die vervolgens als vertrekpunt dient voor een verbetertraject. De gemeenten die als beste scoren winnen vervolgens een red cell, waarna ze compleet worden doorgelicht. De provincie Gelderland is zelf ook al slachtoffer geweest van een vorm van cybercrime. Gemeenten blijven en zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen, zoals recent Buren en West-Betuwe. Het provinciale programma Weerbaarheid wil Gelderse gemeenten ondersteunen om ze digitaal weerbaarder maken. Troje bestaat uit twee fasen.

Nulmeting

Fase 1 bestaat uit de nulmeting, zodat duidelijk wordt wat het huidige niveau is op het gebied van cyberweerbaarheid. De focus ligt primair op de menselijke factor, maar ook technische en fysieke componenten worden getest. Deelnemende gemeenten geven beveiligingsexperts derhalve de mogelijkheid tot inzicht in de digitale omgeving: het (digitale) paard van Troje. Het verschil met de historie in de oudheid is een goede afloop.

Red Cell

De drie gemeenten die in fase 1 als beste uit de bus komen gaan door naar Fase 2, de Red Cell. De Red Cell bestaat uit een check waarbij de complete organisatie wordt doorgelicht. ICT-omgevingen worden op de proef gesteld via een digitale aanvalssimulatie. De Red Cell legt kwetsbaarheden in de organisatie bloot en spoort gaten in de monitoring en detectie op. Na de analyse van de Red Cell-oefening krijgen de bewuste gemeenten ondersteuning voor de verbetering van hun digitale weerbaarheid.

Weerbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Opnieuw een initiatief waarin we concreet bijdragen aan de veiligheid van onze provincie. Dit gaat ons allemaal aan. Mensen vertrouwen hun persoonlijke gegevens aan overheden toe, dat betekent dat wij daar zeer zorgvuldig mee om moeten gaan. Wat mij betreft zal Troje de digitale omgeving van overheden en haar inwoners versterken.”

Cyberburgemeester Joris Bengevoord (gemeente Winterswijk): "Onze samenleving wordt steeds meer digitaal. Ook de dienstverlening richting onze inwoners. Het is onze taak om dit op een verantwoorde en veilige manier te doen. De handreiking van de provincie Gelderland om onze digitale weerbaarheid in kaart te brengen en vervolgens te verbeteren grijpen wij dan ook met beide handen aan.’"

Troje

De inschrijftermijn voor de challenge loopt tot 1 juli 2022. In het navolgende halfjaar vindt de nulmeting plaats. Het project Troje gaat door tot eind 2023. Meer informatie kan worden opgevraagd bij Marjolein Zeeman: m.zeeman@gelderland.nl. 

(Bron: Gelderland.nl)