Project Stuwdam van start in Gendt, gemeente Lingewaard

3 februari 2021

De gemeente Lingewaard, de omgevingsdienst en de politie zijn in Gendt gestart met het project Stuwdam. Ondernemers, bedrijven en boeren krijgen binnen Stuwdam steun in hun verzet tegen criminelen die met hen zaken willen doen. De drie partijen trekken gezamenlijk op.

De centrale doelstelling is de bedrijven bewust maken van risico’s en signalen die wijzen op criminele intenties van potentiële zakenpartners en een betere informatiepositie van de overheid. Door op deze wijze op te trekken hopen de partijen samen een vuist te maken tegen ondermijnende criminaliteit, de gezamenlijke weerbaarheid te vergroten en het gebied onaantrekkelijk te maken voor criminelen.

De politie geeft prioriteit aan het opsporen en ontmantelen van drugslabs en opslaglocaties en boekt in dat streven regelmatig succes. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen, het allerbeste zou zijn wanneer criminelen geen poot aan de grond krijgen. Boeren en bedrijven zijn gebaat bij een waarbare houding. Hulp en ondersteuning is in dat kader meer dan welkom.

Grote risico’s

Eigenaren van loodsen en schuren worden steeds vaker door criminelen benaderd met de vraag of een pand beschikbaar is om te worden verhuurd. De financiële verleiding is groot, zeker als het bedrijf het moeilijk heeft. Zaken doen met criminelen heeft een grote prijs; voor je het weet zit je er aan vast en raak je verzeild in een milieu waar je niet in terecht wilt komen. Je kunt ook maar een keer NEE zeggen en dat is de eerste keer. 

‘Samenwerking’ met criminelen brengt immers grote risico’s met zich mee. In de eerste plaats is degene die bijvoorbeeld een pand verhuurt waar strafbare feiten plaatsvinden, zelf strafbaar met alle gevolgen van dien: aanhouding en vervolging, financiële schade door boetes. Daarnaast komt het regelmatig voor dat criminelen geweld gebruiken als iemand niet doet wat hij of zij zegt (of bedreigingen uiten of overgaan tot afpersing). Een drugslab is bovendien riskant voor de gezondheid (gezien de gebruikte chemicaliën) en het levert door de vaak halfbakken constructies serieus brandgevaar op.

Alert op signalen

Door direct contact te leggen met bedrijven (onder andere door hen te bezoeken en controles uit te voeren) en hen bewust te maken van risico’s, kunnen bedrijfsleiders maatregelen nemen. Zo worden ze op de hoogte gebracht over signalen die kunnen wijzen op criminele intenties en waar ze deze vervolgens kunnen melden. Voorbeelden van signalen zijn dat criminelen vaak contant willen betalen en hun identiteit niet willen vrijgeven.

Optreden

Behalve de grotere bewustwording van bedrijfseigenaren leveren de gesprekken  op hun beurt informatie op voor de gemeente en de politie. Waar nodig wordt op basis daarvan gericht opgetreden. Daarbij kan men denken aan extra surveillances, controles en aanhoudingen.

Stuwdam wordt in 2021 uitgerold over het hele gebied in Gelderland-Midden. Bij het optreden worden de coronamaatregelen in acht genomen. De gemeente Lingewaard is onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland eerder al actief aan de slag gegaan met Keurmerk Veilig Buitengebied.