Politie ontmantelt in 2020 meer dan 100 drugslabs

4 maart 2021

De politie heeft in 2020 108 laboratoria waar synthetische drugs als xtc en crystal meth (methamfetamine) werden geproduceerd ontmanteld. In 2019 waren dat er nog 90, een stijging van 18: 20%.

De grootste stijgingen vielen te noteren in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant trof de politie meer drugslabs aan.

ondermijningsaanpak synthetische drugs 2020

Het aantal aangetroffen drugslabs is de afgelopen vijf jaar voortdurend gestegen. Opvallend detail is de stijging van het aantal productielocaties crystal meth gemaakt en gekristalliseerd wordt. In 2020 zijn 32 van die locaties ontmanteld, tegen 9 in 2019.

In de politie-eenheid Oost-Nederland werden 20 productielocaties gevonden (zestien in Gelderland, vier in Overijssel). Het aantal aangetroffen opslaglocaties voor synthetische drugs steeg met 23,5 procent: 85 in 2019, 105 in 2020. In de eenheid Oost-Nederland zijn zeventien gevonden (16 in Gelderland, 1 in Overijssel).

Het aantal dumplocaties nam af, waarschijnlijk te wijten aan het feit dat criminelen andere wijzen vinden om hun afval te lozen. In de eenheid Oost-Nederland ging het om 30 dumplocaties (22 in Gelderland, acht in Overijssel).

Een uitgebreide toelichting is te lezen via politie.nl: Politie ontmantelt meer drugslabs. Max Daniel, landelijk portefeuillehouder, benadrukt in een toelichting dat ook in dit jaar fors wordt ingezet op de bestrijding van ondermijning, o.a. door op steeds meer plekken het productieproces te verstoren.