Kampen sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

4 juni 2023

De gemeente Kampen is sinds 1 juni jl. ook aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (M.) M. is het onafhankelijke meldpunt waar bewoners volstrekt anoniem informatie kunnen doorgeven over criminaliteit.

Landerd Meld Misdaad Anoniem

Wanneer het vermoeden bestaat van criminele activiteiten als hennepteelt, drugslabs, overvallen of brandstichting. Maar ook met informatie over fraude en corruptie. M. is een onafhankelijke organisatie en is géén politie. Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de anonieme melding door naar diverse partners, zoals de politie en nu dus ook naar de gemeente Kampen.

Beter beeld

Doordat gemeente Kampen is aangesloten komen relevante meldingen over de omgeving nu ook bij de gemeente zelf binnen. Zo kan gemeente Kampen sneller inspelen op de veiligheid in de gemeente en ontstaat een beter beeld van wat speelt. Het is altijd het beste om rechtstreeks naar de politie te stappen wanneer iemand informatie heeft over criminele activiteiten. Maar als iets mensen ervan weerhoudt om de melding te maken, bijvoorbeeld omdat ze de mogelijke dader kennen, dan kan dat anoniem bij Meld Misdaad Anoniem.

 

Meld Misdaad Anoniem

Ondermijning raakt ons allemaal en je gaat het pas zien als je het door hebt. De signalen van ondermijnende criminaliteit blijken vaak achteraf in de buurt al veel eerder zichtbaar te zijn geweest, een soort van onderbuikgevoel dat iets niet helemaal klopt. Herkenbaar? Anoniem melding maken is altijd mogelijk, privacy is gewaarborgd. Bel gratis 0800-7000 of ga naar MeldMisdaadAnoniem.nl. De politie krijgt informatie, ondermijning wordt tegengegaan en de omgeving voor iedereen veiliger. MeldMisdaadAnoniem en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland zijn partners.

 

Better Safe Than Sorry 2