Student Alert

Student Alert is, net als Leerling Alert, een lesprogramma dat in opdracht van Samen Weerbaar Gelderland-Midden is ontwikkeld door Petra van den Berg. Studenten van het MBO/HBO-beroepsopleidingen krijgen in het programma voorlichting over georganiseerde criminaliteit. De lessen zijn bedoeld om leerlingen bewust en weerbaar te maken tegen deze vorm van misdaad die onze rechtsstaat op een enorme manier ondermijnt.

PVO Samen Weerbaar LeerlingAlert1 v2

De criminele wereld is een aantrekkelijk businessmodel, met grootschalige productie en handel, waarvoor net als in elke andere branche werknemers nodig zijn. Voor het bezorgen van pakketjes, voor witwassen van zwart geld, voor de productie van synthetische drugs. Studenten vormen een interessante doelgroep voor de georganiseerde misdaad. Zij zijn echter primair onze toekomstige beroepsbevolking, die door criminele organisaties worden geronseld voor een carrière in die georganiseerde misdaad. De toekomst van onze samenleving staat in meerdere opzichten op het spel.

Voorkomen van criminele carrières

Student Alert zet in op het voorkomen dat jongeren kiezen voor een criminele carrière. We leren ze hoe het in de criminele wereld aan toe gaat, hoe je het herkent en hoe je dan moet handelen. We laten ze zien dat het gaat om een grote criminele industrie, die dichterbij is dan je denkt. En ook dat je er last van hebt. Een belangrijke boodschap is dat je tegen de verleiding om snel geld te verdienen met criminele activiteiten maar 1x NEE kunt zeggen en dat is de eerste keer. Petra van den Berg is programmaleider van Student Alert. Arend van Hout, burgemeester van Westervoort en voorzitter Samen Weerbaar is opdrachtgever, de financiering geschiedt via provincie Gelderland en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voor meer informatie: p.vandenberg@rheden.nl, 06-30530924.

Student Alert werkt als netwerkpartner samen met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, het podium voor Publiek-Private Samenwerking.