Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland daagt onderwijsinstellingen uit

13 september 2021

Ondermijning is de verwevenheid van boven- en onderwereld. De georganiseerde misdaad oefent daardoor steeds meer invloed uit op het normale maatschappelijke leven.

HCKTHN404 versie klein v2

Ondermijning is vaak onzichtbaar, slecht herkenbaar en in veel gevallen wordt achteraf duidelijk dat sprake was van signalen die duiden op die vermenging tussen onder- en bovenwereld. ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’. Georganiseerde criminaliteit is dichterbij dan je denkt.

De criminele sector is inventief, creatief en ondernemend. Criminelen stellen alles in het werk om uit handen van politie en justitie te blijven, ze opereren als ondernemers. De strijd tegen ondermijning vraagt om een vergelijkbare aanpak: inventief, creatief en ondernemend. De strijd tegen ondermijning vraagt om een minder traditionele aanpak van andere bestaande vormen van criminaliteit.

Outside the box

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland nodigt kennisinstellingen uit met een verfrissende blik, ‘outside the box’ het fenomeen ondermijning te benaderen. PVO Oost-Nederland organiseert in samenwerking met Saxion Hogescholen op vrijdag 15 oktober een hackathon ‘HCKTHN404: ‘Ondermijning not found’.

Aan de hand van waargebeurde casussen worden studenten van uiteenlopende opleidingen en studierichtingen uitgenodigd op een uitdagende wijze onder professionele begeleiding in groepen aan de slag te gaan met een nieuwe manier van aanpak van ondermijning, op zoek naar oplossingen.

Op het eind van de dag worden de resultaten gerepresenteerd aan een deskundige jury, die bestaat uit experts vanuit het vakgebied. Studenten, maar ook afgestudeerden, werknemers, vrijwilligers en andere belangstellenden zijn welkom deel te nemen aan ‘HCKTHN404: ‘Ondermijning not found’. Aanmelden kan via HACKATHON.BRR@SAXION.NL. Martijn van Diepen, Victor Kummeling en Jorne Hilhorst zijn vanuit Saxion Topstudenten aanspreekpunt voor dit evenement.