#Leerlingalert

#Leerlingalert is een programma dat in opdracht van Samen Weerbaar Gelderland-Midden is ontwikkeld door Petra van den Berg. Leerlingen van het voortgezet onderwijs krijgen in #Leerlingalert voorlichting over georganiseerde criminaliteit. De lessen zijn bedoeld om leerlingen bewust en weerbaar te maken tegen deze vorm van misdaad die onze rechtsstaat op een enorme manier ondermijnt.

PVO Samen Weerbaar LeerlingAlert2 v2

De criminele wereld is een aantrekkelijk businessmodel, met grootschalige productie en handel, waarvoor net als in elke andere branche werknemers nodig zijn. Voor het bezorgen van pakketjes, voor witwassen van zwart geld, voor de productie van synthetische drugs. Leerlingen van middelbare scholen vormen een interessante doelgroep voor de georganiseerde misdaad. Zij zijn echter primair onze toekomstige beroepsbevolking, die door criminele organisaties worden geronseld voor een carrière in die georganiseerde misdaad. De toekomst van onze samenleving staat in meerdere opzichten op het spel.

Voorkomen van criminele carrières

#Leerlingalert zet in op het voorkomen dat jongeren kiezen voor een criminele carrière. We leren ze hoe het in de criminele wereld aan toe gaat, hoe je het herkent en hoe je dan moet handelen. We laten ze zien dat het gaat om een grote criminele industrie, die dichterbij is dan je denkt. En ook dat je er last van hebt. Een belangrijke boodschap is dat je tegen de verleiding om snel geld te verdienen met criminele activiteiten maar 1x NEE kunt zeggen en dat is de eerste keer. Petra van den Berg is programmaleider van #Leerlingalert. Arend van Hout, burgemeester van Westervoort en voorzitter Samen Weerbaar is opdrachtgever, de financiering geschiedt via provincie Gelderland en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voor meer informatie: p.vandenberg@rheden.nl, 06-30530924.

#Leerlingalert werkt als netwerkpartner samen met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, in het kader van Publiek-Private Samenwerkingen.