Wat is PVO Oost-Nederland?

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is Publiek-Private Samenwerking tussen brancheorganisaties, ondernemers(verenigingen), gemeenten, politie, justitie en het openbaar ministerie (OM).

PVO ON RGB

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is een samenwerkingsverband waarin met alle belanghebbenden wordt gewerkt aan de oplossing van veiligheidsproblemen door (ondermijnende) criminaliteit in kaart te brengen. Deze verwevenheid tussen boven- en onderwereld vraagt om maatregelen. Ondermijning neemt steeds grotere en meer diverse vormen aan. De basis van onze rechtsstaat is in het geding.

PVO-ON is Publiek-Private Samenwerking waarin gezamenlijk wordt gekeken naar maatregelen: preventief, repressief of juist een mix van beide. PVO Oost-Nederland is in dat kader op een groot aantal terreinen actief met voorlichtingsbijeenkomsten en diverse ondersteunende vormen van communicatiemiddelen. Klik onder op de link voor meer informatie, maatwerk is mogelijk.