Wat is PVO Oost-Nederland?

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is een samenwerkingsverband tussen politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties, ondernemers(verenigingen) en het openbaar ministerie (OM). Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, kortweg PVO-ON, werkt met alle belanghebbenden aan de oplossing van veiligheidsproblemen door (ondermijnende) criminaliteit in kaart te brengen. De verwevenheid tussen boven- en onderwereld vraagt om maatregelen. Deze ondermijning dreigt steeds grotere vormen aan te nemen en de basis van onze rechtstaat aan te tasten. PVO-ON is een publiek-private samenwerking, waarin gezamenlijk wordt gekeken naar maatregelen: preventief, repressief of juist een mix van beide. In dat kader is PVO Oost-Nederland op een groot aantal terreinen actief.