Wat doet PVO Oost-Nederland?

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen brancheorganisaties, ondernemers(verenigingen), gemeenten, politie, justitie en het openbaar ministerie (OM).

PVO ON

 

Meerdere belanghebbenden werken samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen door (ondermijnende) criminaliteit in kaart te brengen. De verwevenheid tussen boven- en onderwereld vraagt om maatregelen. Ondermijning neemt steeds grotere en meer diverse vormen aan. De basis van onze rechtstaat in Nederland is in het geding.

De samenwerkende partijen kijken naar maatregelen: preventief, repressief of juist een mix van beide. PVO Oost-Nederland is in dat kader op een groot aantal terreinen actief met voorlichtingsbijeenkomsten, Alert avonden:

Daarnaast staan diverse communicatiemiddelen beschikbaar ter ondersteuning. Klik onder op de link voor meer informatie, maatwerk (logo, tekst) is mogelijk.

Anton Jansen is manager Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en tevens voorzitter van alle PVO's in Nederland. De pagina PVO in Nederland biedt een overzicht van alle PVO's.