PVO Brabant-Zeeland

Platform Veilig Ondernemen Zeeland-Brabant heeft sinds eind 2020 een eigen website: www.brabant-zeeland.nl. PVO Brabant-Zeeland stimuleert de samenwerking tussen publieke en private partijen zodat het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit wordt verstoord en gefrustreerd zodat ondernemers veilig kunnen ondernemen.

PVO Brabant Zeeland

Het accent ligt op ondermijning, cybercrime en High Impact Crime (HIC). Deze missie staat puntsgewijs beschreven op www.pvo-brabantzeeland.nl. PVO Brabant-Zeeland werkt in dit kader samen met onder meer VNO-NVW Brabant-Zeeland/MKB Nederland, ondernemersverenigingen, brancheorganisaties, individuele ondernemers en de publieke partijen in het bijzonder op de domeinen veiligheid, economische zaken en stadsontwikkeling.