PVO Midden-Nederland

Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland is onderdeel van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland en vormt Publiek-Private Samenwerking tussen brancheorganisaties (VNO-NCW), ondernemers(verenigingen), gemeenten, politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De doelstelling van Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland is de weerbaarheid van ondernemers tegen actuele veiligheidsrisico’s te versterken en op die manier bij te dragen aan een veilig ondernemersklimaat..

Contactgegevens

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland in jouw regio? Wat Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland voor jou als gemeente, politie, OM, ondernemersvereniging of branchevereniging kan betekenen? Wat is de meerwaarde van een regionale aanpak tegen criminaliteit richting het bedrijfsleven?

Neem contact op via ons secretariaat RVS secretariaat@rvs-mn.nl.