Waterschap Rivierenland

Een waterschap zorgt voor het water in de omgeving, zodat iedereen veilig kan ondernemen, wonen en recreeren. Zorg voor water betekent veilig, schoon, niet te droog, maar ook zeker niet te nat.

Waterschap Rivierenland

Het werkgebied van Waterschap Rivierenland ligt tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk. Met aan de noordgrens de Nederrijn en de Lek en aan de zuidgrens de Maas. De Waal en de Linge stromen door het gebied, net als de Biesbosch. De activiteiten bestaan uit beheer van (grond)waterpeil, zuivering van rioolwater en de zorg voor schoon water in beken, sloten en rivieren.

Meer informatie op: www.waterschaprivierenland.nl