Omgevingsdienst Regio Nijmegen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen geeft omgevingsvergunningen af voor bijvoorbeeld bouw of milieu, houdt toezicht en geeft advies. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen werkt in opdracht van zes gemeenten in de regio en de provincies Gelderland en Overijssel.

logo od regio nijmegen

Ruim 240 medewerkers beschermen leefomgeving, het milieu en de natuur. Door het uitvoeren van controles, verlenen van vergunningen en adviezen vanuit specifieke expertise. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen draagt bij aan een fijne plek waar iedereen kan wonen, werken en recreeren.

Meer informatie op www.odregionijmegen.nl